FK Sarajevo Home           |    Kontakt   /   EN | BS

Borba za Evropu

16.05.2012 u 11:20h

Borba za Evropu

Dana 16.05.2012. godine FK Sarajevo je u roku dostavio žalbu drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova NFSBiH, a u vezi dobijanja licence za nastupe u UEFA-inim takmičenjima.

- "Žalba je pravno utemeljena i bazirana na činjenicama, te u skladu sa Pravilnicima o licenciranju klubova koje smo dobili od NFSBiH. Očekujemo pozitivan odgovor drugostepene komisije za licenciranje" - kazao je direktor kluba Dino Selimović.

Inače, sjednica drugostepene komisije za liceniranje klubova zakazana je za 25. maj 2012. godine.