FK Sarajevo Home           |    Kontakt   /   EN | BS

Klub neće potpisati nepotpun Memorandum o razumijevanju

22.06.2020 u 16:15h

Klub neće potpisati nepotpun Memorandum o razumijevanju

Općina Centar danas je na adresu Kluba dostavila Memorandum o razumijevanju čiji cilj je definisanje upravljačkih prava Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase. 

Članom 2. Memoranduma o razumijevanju Općina se obavezuje da će potpisom ugovora Olimpijski stadion AFH dodijeliti na upravljanje i korištenje Klubu po cijeni od 1 KM mjesečno. 

Fudbalski klub Sarajevo odmah danas uputio je odgovor na dostavljeni Memorandum kojim se traži definisanje pitanja poput sljedećih: 

- U slučaju preuzimanja vlasništva nad stadionom, da li FK Sarajevo ima potpunu kontrolu nad ulaganjima i infrastrukturnim radovima na stadionu? Koje su daljnje obaveze FK Sarajevo?
- Da li ovo znači da Općina Centar namjerava prestati ulagati u stadion?
- O kojem vremenskom okviru upravljanja stadionom se radi?
- Šta će se desiti nakon privođenja objekta krajnjoj namjeni u skladu sa postojećim regulacionim planom? Šta to znači za FK Sarajevo?
- Šta se dešava sa trenutno iznajmljenjim prostorima u okviru stadiona - da li ona također prelaze pod upravljanje FK Sarajevo? 

Danas dostavljeni Memorandum o razumijevanju predstavlja nedovršen dokument kojim nisu definisani odgovori na najvažnija pitanja koja godinama muče Klub, navijače i širu javnost. 

Dokumente prenosimo u cijelosti. 

Memorandum o razumijevanju

FK Sarajevo Odgovor na poziv