FK Sarajevo Home           |    Kontakt   /   EN | BS

Prijedlog novog Statuta

04.05.2012 u 08:54h

Prijedlog novog Statuta

Fudbalski Klub Sarajevo je klub bogate tradicije i rezultatski je najuspješniji fudbalski kolektiv u Bosni i Hercegovini, što svakako dokazuje činjenica da je najbolje rangirani bh. klub u UEFA-i, te jedini punopravni član Evropske Asocijacije Klubova - ECA.

FK Sarajevo je osvojio šampionske titule Jugoslavije u sezonama 1966/67 i 1984/85, kao i Bosne i Hercegovine 1998/99 i 2006/07, a Kup BiH osvojen je u sezonama 1996/97, 1997/98, 2001/02 i 2004/05.

Klub je od svog nastanka 1946. godine imao vrlo važnu društvenu ulogu, tako da je u svojih 65 godina postojanja hiljade mladih ljudi treniralo u Klubu i kroz svoj razvoj u adolescentskoj dobi sticalo prva saznanja o ispravnim životnim stavovima.

- "Namjera projekta konsolidacije kluba kroz izglasavanje novog Statuta i Poslovnika o radu Skupštine FK Sarajevo je prvenstveno da se sanira akumulirani gubitak FK Sarajevo, a da se istovremeno eliminišu rizici upravljanja koji su trenutno prisutni. Kao konačni cilj postavljeno je upostavljanje poslovanja FK Sarajevo u skladu sa savremenim korporativnim principima." - pojašnjava Edis Kusturica, jedan od koautora pomenutih dokumenata i član Uprave FK Sarajevo.

Predsjednik Upravnog odbora FK Sarajevo Amir Rizvanović dalje je elaborirao ideju:
- "Prema prijedlogu novog Statuta i Poslovnika o radu Skupštine FK Sarajevo trajnim članom Skupštine FK Sarajevo bi se postajalo dobrovoljnom uplatom jednog ili više uloga novčanih sredstava u iznosu od 1.500 KM, sa ciljem sticanja upravljačkih, odnosno glasačkih prava, o čemu bi se izdala posebna potvrda. Status člana Skupštine dostupan je svim fizičkim i pravnim licima iz Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva." - kazao je Rizvanović.

Članovi Skupštine imaju mogućnost da delegiraju svog predstavnika za učešće u radu Skupštine ili da sami učestvuju u radu Skupštine sa brojem glasova koji im pripada na osnovu dobrovoljnog uloga osnovnih novčanih sredstava. Sa ciljem da se omogući efikasan i neometan rad Skupštine, broj glasova za odlučivanje na sjednicama Skupštine formira se po principu da se jedan (1) glas dobije udruživanjem dvadeset (20) novčanih uloga koji formiraju Skupštinu. Dakle, Skupština može imati najviše 150 glasova za odlučivanje na sjednicama.

Inicijalno se uspostavlja obim od 3.000 uloga koji su raspoloživi za sticanje upravljačkih, odnosno glasačkih prava, dobrovoljnim ulaganjem novčanih sredstava u FK Sarajevo. Uloge-novčana sredstva za sticanje uspostavljenog obima glasova, unosioci će deponirati na poseban depozitni račun kod poslovne banke koji će biti otvoren samo za tu namjenu. Ukoliko se izvrši uplata 33,33% inicijalno utvrđenog obima uloga raspoloživih za sticanje upravljačkih, odnosno glasačkih prava, smatra se da je Projekat uspješno realizovan i da su obezbijeđena sredstva za realizaciju postavljenih ciljeva.

Upravljačkim, odnosno glasačkim pravima, može se disponirati i prenijeti na drugog pravnim poslom među živim čime primalac stupa na mjesto prijašnjeg nosioca upravljačkih, odnosno glasačkih prava. U slučaju smrti ili likvidacije nosioca upravljačkih, odnosno glasačkih prava, ista se mogu prenijeti u skladu sa odgovarajućim zakonima. Utvrđuje se i mogućnost zamjene i pretvaranja postojećih i u poslovnim knjigama evidentiranih dugovanja FK Sarajevo za sticanje upravljačkih, odnosno glasačkih prava, prema posebnim prijedlozima Upravnog odbora i odlukama Skupštine.

Nakon uspješno okončanog postupka uplate uloga sa ciljem sticanja upravljačkih, odnosno glasačkih prava, Skupština FK Sarajevo može odlučiti o ponovnom povećanju obima upravljačkih, odnosno glasačkih prava na istim principima, u cilju finansijskog jačanja FK Sarajevo.

Generalni direktor FK Sarajevo Dino Selimović pojasnio je redoslijed poteza Uprave, rukovodstva i Skupštine FK Sarajevo u narednom periodu:

- "U skladu sa zaključcima posljednje sjednice Upravnog odbora FK Sarajevo iz aprila 2012. godine, a u dogovoru sa predsjednikom Skupštine FKS dr. Adnanom Hadžimuratovićem, izborna Skupština bit će održana krajem maja. Sadašnji članovi Skupštine FK Sarajevo trebaju usvojiti novi Statut i Poslovnik, nakon čega će se pristupiti aktivnostima na prikupljanu uloga, prema proceduri koja je definisana i to u dva ciklusa." - pojašnjava Selimović i podcrtava:

- "Ovaj koncept već je neformalno predstavljen potencijalnim ulagačima, ali i simpatizerima kluba, bivšim igračima, trenerima, uposlenicima... Svi su reagovali vrlo pozitivno, jer je u svojoj osnovi korektan i daje mogućnost svima da budu dio Kluba, što do sada nije bio slučaj. Drugi bitan momenat je što se otvara mogućnost akumuliranja i investiranja sredstava u FK Sarajevo" -zaključio je Selimović.

Konačni dnevni red i materijali za Skupštinu FK Sarajevo bit će definisani do 10. maja, kada će biti i upućeni pozivi sadašnjim članovima Skupštine FK Sarajevo.