FK Sarajevo Home           |    Kontakt   /   EN | BS

Raspisan oglas za poziciju: Šef omladinskog pogona FK Sarajevo

03.08.2020 u 15:00h

Raspisan oglas za poziciju: Šef omladinskog pogona FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo raspisuje oglas za posao za sljedeću poziciju:

Šef omladinskog pogona FK Sarajevo

- VII ili VI stepen -  sportskog ili društvenog smjera ,  

- poznavanje rada na računaru,  

- PRO trenerska licenca

- obavezno poznavanje engleskog jezika,  

- poznavanje odnosa, strukture i prakse u fudbalskim asocijacijama i fudbalu uopšte,  

- sposobnost za timski rad,  sposobnost prosuđivanja i donošenja odluka,  sposobnost planiranja i organizovanja.    

- 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima                    

 

1.     Svrha radnog mjesta:  Organizacija, praćenje i usmjeravanje ukupnog stručnog rada u Akademiji i skoli fudbala Asim Ferhatovic Hase (omladinskom pogonu)

2.     Izvještava: Koordinatora za sportski segment i Generalnog direktora 

3.     Glavne zadaće i odgovornosti:

    Koordinira rad svih selekcija u akademiji i školi fudbala Asim Ferhatovic Hase (omladinskom pogonu)

    Predlaže osnove  plana i programa sportskog rada i razvoja u Akademiji i školi fudbala Asim Ferhatovic Hase (omladinskom pogonu) i nadgleda njihovo ostvarivanje,

    Utvrđuje raspored poslova i radnih zadataka uposlenima u Akademiji i školi fudbala Asim Ferhatovic Hase (omladinskom pogonu)

    Odgovoran za planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u Akademiji i školi fudbala Asim Ferhatovic Hase (omladinskom pogonu)

    Učestvuje u selektiranju igrača u saradnji sa skautom Omladinskog pogona 

    Na zahtjev Generalnog direktora i Koordinatora za sporstki segment dostavlja izvještaje o radu,  

    Organizuje redovne stručne sastanke jednom sedmično sa trenerima u Akademiji i školi fudbala Asim Ferhatovic (omladinskom pogonu), 

    Rukovodi i koordinira sve aktivnosti omladinskog pogona u sportskom i logističkom segmentu,

    Stalno organizovanje i nadgledanje stručnog i kreativnog rada trenera svih omladinskih selekcija,

    Sistematski prati rad i razvoj polaznik Omladinskog pogona, a naročito nadarenih i talentovanih polaznika,

    Saradnja sa Koordinatorom za sportski segment FK Sarajevo, 

    U saradnji sa trenerima pravi sedmične, mjesečne i godišnje izvjestaje sa utakmica, 

    Individualni rad sa talentovanim polaznicima

    Organizuje pojedinačne ili zajedničke sastanke sa roditeljima,

    Prati uspjeh polaznika u njihovim školama, te ostvaruje potrebnu saradnju sa školskim pedagozima i profesorima,

    Organizuje ljetovanja, zimovanja, turnire kao i sportska putovanja takmičarskog i promotivnog karaktera, a sve u treninga,

    Priprema i orgnizuje periodične ekontrolne testove i sa njihovim rezultatima upoznaje Koordinatora za sportski segment FK Sarajevo, 

    Odgovoran je za realizaciju utvrđenih planova i programa rada vezanih za omladinski program Kluba,

    U saradnji sa sekretarom Omladinskog pogona kontinuirano radi na stvaranju tehničkih uslova za održavanje treninga i odigravanje utakmica, te angažman osoba za realizaciju potrebnih aktivnosti,

    Odgovoran je za kvalitetan rad trenera i stručnih saradnika u omladinskom pogonu,

    Radi na kontinuiranom obezbjeđenju dijela finansijskih sredstava i opreme neophodne za rad omladinskog pogona,

    Predlaže plan i program rada te godišnji budžet omladinskog pogona,

    Odgovoran je za kontrolu i poštivanje procedura i propisa Kluba u odjelu kojim rukovodi,

    Obavlja i druge poslove koje mu prenesu Generalni direktor i Koordinator sportskog segmenta, 

    Po potrebi radi i druge poslove koje mu prenese Generalni direktor 

 

Ukoliko ste spremni prihvatiti izazove koje nosi ova pozicija pošaljite nam CV sa motivacionim pismom na mail: [email protected] do 11.08.2020. godine. 

Kontaktirati ćemo samo kandidate koji uđu u uži  izbor.